Klasik Gitarın Yapısı

Bugün bildiğimiz anlamıyla klasik gitar, gövdesi sonsuz şekline benzeyen ve en az altı tane telden meydana gelen telli bir çalgıdır.

Modern olarak klasik gitar genellikle 6 telden oluşmaktadır.

Bu altı telin üstteki 3 teli pamuk üstüne çelik sarma, alt 3 teli misinadan oluşmaktadır.

Telli çalgılar yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Klasik gitar tellerinin yapısındaki pamuk ve misinadan dolayı yumuşak bir tonda duyulmaktadır.

Klasik gitar parmakla ya da tırnakla çalınmaktadır fakat pena kullanımı da mevcuttur.

Klasik Gitarın Kısa Tarihçesi

Gitara benzeyen telli enstrumanların kökenine ve tarihine bakacak olursak, Milattan önceye kadar uzanan gitar, ilk olarak İran’dan Arap coğrafyasına ve oradan Arapların İspanya’yı fethetmesiyle Avrupa’ya ulaşmıştır.

Mağrip ve Latin gitar olarak bilinen çeşitleriyse 12. yüzyılda görülmeye başlanmıştır.

15. yüzyıla gelindiğindeyse gitar lavtaya doğru gelişmiş ve Mandola ya da Mandora adlarını almıştır.

Klasik gitar esas gelişimine 16. yüzyılda başlamıştır.

16. yüzyıl döneminde gitarlara benzeyen dört telli çalgılar bulunmaktadır.

16. yüzyılın sonunda, 4 telli gitar, 5 telli bir gitar  ve en sonunda 6 telli bir İspanyol gitarı meydana gelmiştir.

18. yüzyılın sonlarındaysa 6 telli gitarlar günümüz akort sistemi kullanmaya başlayarak çalınmaya başlanmıştır.

Bu akort sistemi aşağıdan yukarıya olacak şekilde mi, si, sol, re, la ve mi şeklindedir. Aşağıda bulunan üç adet misina tel aşağıdan yukarıya mi, si ve sol seslerini, pamuk üstü çelik sarma teller ise aşağıdan yukarıya re, la ve mi sesini oluşturur.

En yukarıda ve en aşağıda mi sesi bulunmaktadır fakat bu iki ses arasında 2 oktav ses farkı bulunmaktadır.

Antonio Torres’in sayesinde 1860 yılında Klasik gitar bugün bildiğimiz anlamdaki gitara dönüşmüştür.

Klasik Gitar

Klasik gitar nedir sorusuna verilebilecek en iyi cevap şudur: Sekize ya da sonsuza benzeyen bir gövdeye sahip altı telli bir enstrümandır. Klasik gitar parmaklarla ya da tırnakla çalınır.

Peki Klasik Gitarın Kısımları Nelerdir?

Gitarın en ortasında ses deliği bulunur. Bu en önemli kısımlardan bir tanesidir ve bize seslerin yayılmasını sağlar.

Ses deliğinin hem yakınında hem de akort burgularının altında gitar eşiği bulunmaktadır. Klasik gitarda iki adet eşik vardır. Klasik gitarın üzerindeki 6 adet tel bu eşiklerin üzerinde oturmaktadır ve akort burgularına sıkıştırılmaktadır.

Gitarın klavyesinde perdeler bulunur ve her perde yarım ses içerir. Bu perdelere basılarak çeşitli sesler, akorlar elde edilir.

En üstte ise akort burguları bulunur ve gitarın akort yapılmasını sağlanır.

 

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir